‘Yurttaş Bilgin’ Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı

‘Yurttaş Bilgin’ Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı.

2009 yılında NGBB’de Atölye çalışması ile başlatılan “Yurttaş Bilgin” projesi toplantı sonuç bildirgesi ile;

 Mevcut profesyonel bilgiyi, yurttaş bilginleri çoğaltmak üzere kullanma,

 Ortaya çıkan yurttaş bilginleri kendi eserlerini vermeye teşvik etme,

 Küçük/ büyük projeler yoluyla yurttaş bilginleri belli sorunların çözümüne katkıda bulunacak gözlemler, deneyler, katkılar yapmaya teşvik etme,

 Yurttaş bilginleri örgütleyerek, eğiterek katkılarını arttırma,

 Yurttaş bilginlerin gözlemlerinin, özel amaçlı veri tabanlarına aktarılması

kararı alınmış.

Nisan 2013’te yapılan Atölye çalışması ile eğitime alınan yurttaş bilginlerin gözlemleri netice vermeye başladı.

“Iris histrioides” Amasya navruzu Sinop’ta ilk defa kayıt edilmiştir.

• Yurttaş bilgin;

Öncelikle doğa ve çevre konularında, kendi mesleği olmadığı halde bilgi edinen, bilgi talep eden, araştıran ve üreten kişidir.