Bitkiler mantar ağlarıyla haberleşiyor

Bitkiler, yeraltındaki mantar ağlarını kullanarak yaprak bitlerinin istilasını birbirine haber verebiliyor.

Bitkilerin hava yoluyla haberleşmesinin mümkün olduğu daha önce ispatlanmış, tahribata uğramış bir bitkinin emdiği kimyasalların komşu bitki tarafından tespit edildiği ortaya konmuştu.

Yeraltında ise bitkiler mycorrhizae adlı mantarlardan oluşan bir ağ ile birbirine bağlı.

Ecology Letters adlı dergide yayımlanan araştırma, bu mantarların bitkiler arasında iletişime de yardımcı olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'deki ekolojik araştırma kurumlarının yürüttüğü çalışmada, bu mantarların oluşturduğu ipliğimsi ağın etkileri incelendi.

Araştırma ekibi özellikle yaprak biti istilasının etkisini inceledi.

Birçok bitki, hem bu bitleri uzak tutan hem de onlarla beslenen yaban arılarını çeken kimyasal maddeler salgılama yoluyla bu bitlere karşı mücadele ediyor.

Araştırma ekibi beş bakla bitkisi yetiştirerek üçünde mycorrhizae mantar ağlarının oluşmasına olanak tanıyıp diğer ikisinde bunu engelledi.

Hava yoluyla iletişimi engellemek amacıyla bitkiler poşetlerle örtüldü.

Bir bitkinin yaprak bitlerinin istilasına uğramasına izin verildi. Mycorrhizae mantarları bulunan bitkilerin hemen kimsayasal savunma sistemi geliştirdiği görülürken, diğerlerinde herhangi bir kimyasal tepki gözlenmedi.

Araştırma ekibinden John Pickett, mycorrhizae mantarının bitkiden fotosentez ürünleri aldığı için bitkiye bir iyilik yapması gerektiğini, eskiden bitkiye besin sağlama yoluyla bunu yaptığını düşünürken bu araştırma ile mantarın iletişim işlevini gördüklerini açıkladı.

Pickett bunun etkili ve güçlü bir sistem olduğunu vurguladı.

Bbc 10-05-2013