Aman koparmayın!

İki yeni Türk çiçeği! Türk bilim insanları, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 2 yeni bitki türü keşfetti

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmi Aksoy ve bir grup botanikçinin ortak çalışması sonucu bulunan peygamber çiçeği ve pelemir otu ailesinden gelen bitkilere, Prof. Dr. Faik Yaltırık ile Düzce'nin adı verildi.

Aksoy, yaptığı açıklamada, ''Elmacık Dağları (Düzce) Vejetasyon'' adlı doktora çalışmasını gerçekleştirirken Düzce'nin Gölyaka ilçesi sınırları içerisindeki Elmacık Dağları'nda iki yeni bitki türü keşfedildiğini belirtti.

''Cephalaria duzceënsis''in, Türkiye pelemir otları (Cephalaria) üzerine çalışma yapan Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Ramazan S. Göktürk ile morfolojik ve sistematik çalışmalar yapılarak isimlendirildiğini dile getiren Aksoy, bu bitki türüne dünyada yalnızca Elmacık Dağları Aksu Vadisi'nde bir alanda yaşamasından dolayı Düzce ilinin adı verildiğini anlattı.

Aksoy, yeni bulunan bu türle Türkiye florasındaki pelemir otlarının sayısının 38'e ulaştığını kaydetti.

Peygamber çiçeği ailesinden gelen ''Centaurea yaltirikii''nin ise Türkiye florasında birçok odunsu taksonun isimlendirmesini yapan, orman botaniği konusunda önemli eserler veren ve birçok botanikçinin yetişmesine katkıda bulunan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Faik Yaltırık'ın adının verildiğini dile getiren Aksoy, bu bitkiyle Türkiye florasındaki Peygamber çiçekleri sayısının 196'ya ulaştığına dikkati çekti.

TÜRLER YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDA
Aksoy, yeni keşfedilen iki bitkinin de Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Bern ve Bitki Koruma Sözleşmesi'ne göre 10 kilometrekarelik alanda 250 bireyden az bireye sahip olmasından dolayı türleri tehlike altında bulunanlar arasında yer aldığını vurguladı.

Bitkisel biyolojik çeşitlilik bakımından, yüzde 10 endemizm oranıyla Önemli Bitki Alanları (ÖBA) kriterine sahip olan Elmacık Dağları'nda doğa korumaya yönelik çalışmalara başlanmazsa Düzce bölgesine özgü bu endemik iki bitki türünün de nesli tükenenler statüsüne gireceğine işaret eden Aksoy, bu nedenle yerinde koruma kriterine göre doğal habitat alanlarının acilen koruma altına alınıp, devamlılığının sağlanması gerektiğini anlattı.

Aksoy, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesinde kurulan herbaryumunda; yeni bulunun bu bitki taksonu ve bölgede bulunan diğer nadir ve endemik taksonların korunması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Habertürk 15-07-2012