Yıldız Dağları'nda yeni bitki türlerine rastlandı

Yıldız Dağları'nda, dünyada daha önce rastlanmamış 1 bitki türü ile Türkiye'de hiç görülmeyen 7 bitki türüne rastlandı.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve ''Yıldız Dağları'nda Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi'' yöneticisi Prof. Dr. Neriman Özhatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülen ve Avrupa Birliğince desteklenen proje kapsamında Yıldız Dağları'nda araştırma yaptıklarını söyledi.

Projenin bitkilerle ilgili kısmının İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Emine Akalın, Uzm. Biyolog Yeter Yeşil, Biyolog Serpil Demirci ile Trakya Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Necmettin Güler ile Dr. Hüseyin Ersoy'un oluşturduğu ekip tarafından 3 grup halinde gerçekleştirildiğini bildiren Prof. Dr. Özhatay, şöyle devam etti:

''Geçen yıl Mayıs-Ekim döneminde yapılan bu çalışmalarda dünya daha önceden rastlanmamış 1, Türkiye'de 7, Trakya bölgesinde 14 bitki türü gün yüzüne çıkartıldı.

Dünyada ilk kez bulunan bitki türü Yabani Soğan (Allium rumelicu). Türkiye florasına kayıtlı olmayan, ancak Balkanlarda yetişen bu bitkilerde Allium saxatile Bieb, Anthoxanthum gracile Biv, Elatine triandra Schkuhr, Galeopsis speciosa Mill, Galium bulgaricum Velen, Hypericum umbellatum A. Kerner, Scorzonera creticaWilld bitki türlerindir.''

-TRAKYA'NIN ÇOK ÖNEMLİ GEN KAYNAĞI

Prof. Dr. Neriman Özhatay, arazi çalışmalarında çiçekli bitkiler ve eğreltilerin flora araştırmaları çerçevesinde toplandığını, her birinin herbaryum örneği halinde getirildiğini ve tayin edildiğini belirtti.

Floristik çalışmalarda 52 gün arazi çalışması yapıldığını ve 266 farklı bölgeden 796 türe ait 2 bin 547 örnek toplandığını bildiren Prof. Dr. Özhatay, şunları kaydetti:

''Bu arazi çalışmaları sırasında toplanan örnekler ve daha önce toplanan örnekler, her baryumlarda bulunan türler ile ilgili yayınlara dayanılarak Biyosfer Rezerv alanında bin 377 yabani bitki çeşidinin yetiştiği saptanmıştır. Tüm Trakya'da ise 2500 bitki türü bulunmaktadır.

Bunlardan 16 tanesi endemiktir. Bir diğer deyişle Türkiye dışında başka bir ülkede doğal olarak yetişmez. Korunması gereken ülkemizin, Trakya'nın çok önemli gen kaynaklarıdır. Bulunan bu yeni bitki türleri, Türkiye'nin ve Trakya'nın bitki zenginliğini gösteriyor.''

Zaman 12-01-2010