Yeni bir Fritillaria

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasotik Botanik Anabilim Dalı bölümü üyesi Prof. Dr. Neriman Özhatay, tespit edilen yeni Fritillaria türünün, bilimsel "Flora Meditearranea " adlı dergide yayımlanarak tanıtıldığını belirterek Fritillaria asumaniae için şu bilgileri verdi.

‘’2015 yılı Mart ayında kaybettiğimiz Prof. Dr. Asuman Baytop ‘a ithaf edilen bu yeni tür, Akdeniz Bölgemizde yetişen 20 civarındaki türden biridir. Bölgede oldukça yaygındır .

Robert ve Rannveig Wallis tarafından ilk kez meyvalı örnekleri Antalya’da, bulunan türün F. forbesii ve F. elwesii türlerine yakın olduğu ancak endemik bir tür olan F. forbesii den çiçekleri, anter ve polenlerinin çok koyu kahverengi siyahımsı mor oluşu ile, F. elwessii den ise parçalanmamış stilus, çiçek parçalarında yeşil orta damarın olmayışı, pollen lerin koyu renkli oluşu ve bulbil taşımayışı ile farklı’’ olduğunu ifade etti.