Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Eğrelti bölümü (Pteridophyta) Schimp. Handb. Palaeontol. [K.A.Zittel] 2(1): 1 (1879).
Almanca bir diyagnoz ile yürürlüğe sokulmuştur.
Pteris L.
Pteridaceae
Atkuyruğu altsınıfı
(Equisetidae)
Dilotu altsınıfı
(Ophioglossidae)
Eğrelti altsınıfı
(Polypodiidae)
kır navruzu saçakotu karaca soğanı
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet