Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Kayagülü (Aethionema) Aiton Hortus Kew. ed. 2, 4: 80 (1812)
Lektotip tür: Aethionema saxatile (L.) Aiton
Takson adı Türkçe Adı Endemizm
1- Aethionema acarii acargüzeli
2- Aethionema alanyae dikenli kayagülü
3- Aethionema arabicum arap taşçantası
4- Aethionema armenum taşçantası
5- Aethionema caespitosum demet kayagülü
6- Aethionema capitatum başmürselotu
7- Aethionema carneum al kayagülü
8- Aethionema cordatum kalpçantası
9- Aethionema coridifolium çocukdüşenotu
10- Aethionema demirizii bey taşçantası
11- Aethionema diastrophis yamaç çantası
12- Aethionema dumanii yörük taşçantası
13- Aethionema eunomioides mürselotu
14- Aethionema fimbriatum püsküllü mürsel
15- Aethionema froedinii dicle kayagülü
16- Aethionema fruticulosum çalı kayagülü
17- Aethionema glaucinum gökçe kayagülü
18- Aethionema grandiflorum koca kayagülü
   A. grandiflorum var. grandiflorum
   A. grandiflorum var. sintenisii
19- Aethionema heterocarpum çarşakgülü
20- Aethionema heterophyllum kars kayagülü
21- Aethionema huber-morathii çukur kayagülü
22- Aethionema iberideum ak kayagülü
23- Aethionema karamanicum karaman kayagülü
24- Aethionema lepidioides tere kayagülü
25- Aethionema lycium antalya kayagülü
26- Aethionema marashicum maraş kayagülü
27- Aethionema membranaceum etekli kayagülü
28- Aethionema munzurense has kayagülü
29- Aethionema oppositifolium bodur kayagülü
30- Aethionema papillosum çıban kayagülü
31- Aethionema saxatile çatlak kayagülü
   A. saxatile subsp. athoum çatlak kayagülü
   A. saxatile subsp. creticum ada kayagülü
32- Aethionema schistosum göksun kayagülü
33- Aethionema speciosum som kayagülü
   A. speciosum subsp. compactum kırk kayagülü
   A. speciosum subsp. speciosum som kayagülü
34- Aethionema spicatum gül taşçantası
35- Aethionema stylosum dişli kayagülü
36- Aethionema subulatum öz kayagülü
37- Aethionema syriacum arap kayagülü
38- Aethionema thesiifolium tel kayagülü
39- Aethionema turcica türk kayagülü
40- Aethionema virgatum pullu kayagülü
karaca soğanı kurbağakaşığı
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet