Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Havacivaotu (Alkanna) Tausch Flora 7: 23 (1824)
Tip tür: Alkanna tinctoria Tausch
Takson adı Türkçe Adı Endemizm
1- Alkanna amana amanos havacivaotu
2- Alkanna areolata sipil havacivaotu
   A. areolata var. areolata
   A. areolata var. sublaevis
3- Alkanna attilae bey havacivaotu
4- Alkanna aucheriana kanburuyan
5- Alkanna cappadocica peri havacivaotu
6- Alkanna confusa sarı gıramil
7- Alkanna cordifolia yürekli havaciva
8- Alkanna dumanii paşa havacivaotu
9- Alkanna froedinii gedik havacivaotu
10- Alkanna haussknechtii bağ havacivası
11- Alkanna hirsutissima tüylü havaciva
12- Alkanna hispida kıllı havaciva
13- Alkanna incana ipek havaciva
14- Alkanna kotschyana meşe havacivası
15- Alkanna macrophylla koca havaciva
16- Alkanna macrosiphon kalkan havacivası
17- Alkanna megacarpa yamaç havacivası
18- Alkanna milliana mutlu havaciva
19- Alkanna mughlae yalı havacivası
20- Alkanna oreodoxa ala havaciva
21- Alkanna orientalis sarı sormuk
   A. orientalis var. leucantha
   A. orientalis var. orientalis
22- Alkanna pamphylica yaman havaciva
23- Alkanna phrygia bayır havacivası
24- Alkanna pinardii özge havaciva
25- Alkanna primuliflora sülün havaciva
26- Alkanna pseudotinctoria yoz havacivaotu
27- Alkanna punctulata benli havaciva
28- Alkanna saxicola kaya havacivası
29- Alkanna shattuckia yitik havaciva
30- Alkanna sieheana yerineği
31- Alkanna stribrnyi çarpık havaciva
32- Alkanna tinctoria havaciva otu
   A. tinctoria subsp. glandulosa yağlı havaciva
   A. tinctoria subsp. subleiocarpa uşak havacivası
   A. tinctoria subsp. tinctoria havaciva otu
33- Alkanna trichophila gorız
   A. trichophila var. mardinensis
   A. trichophila var. trichophila
34- Alkanna tubulosa ege havacivası
35- Alkanna verecunda gök havaciva
36- Alkanna viscidula yapışkan havaciva
yağlıca siporiş
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet