Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Saçakotu (Asplenium) L. Sp. Pl. 1078 (1753)
Tip tür: Asplenium marinum L.
Takson adı Türkçe Adı Endemizm
1- Asplenium adiantum-nigrum kara saçakotu
2- Asplenium aegaeum ege saçakotu
3- Asplenium bourgaei yeşil saçakotu
4- Asplenium ceterach dalakotu
5- Asplenium cuneifolium baldırotu
6- Asplenium haussknechtii karabacak
7- Asplenium obovatum bağrıkara
8- Asplenium onopteris kalkan eğreltisi
9- Asplenium ramosum yeşil baldırıkara
10- Asplenium ruta-muraria duvar saçağı
11- Asplenium sagittatum tekedili
12- Asplenium scolopendrium geyikdili
13- Asplenium septentrionale devesakalı
14- Asplenium tadei özge saçakotu
15- Asplenium trichomanes saçakotu
16- Asplenium woronowii kızıl baldırıkara
17- Asplenium x alternifolium herdemcam
18- Asplenium x heufleri irefe otu
19- Asplenium x reuteri melez baldırıkara
yivli taşkıran habeş adaçayı dağmayasılı
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet