Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Kılıçotu (Gladiolus) L. Sp. Pl. 1: 36 (1753)
Lektotip tür: Gladiolus communis L. Hitchcock’a göre: “Amer. J. Bot. 10: 513 (1923)”.
Takson adı Türkçe Adı Endemizm
1- Gladiolus anatolicus ekinçiçeği
2- Gladiolus antakiensis al kılıçotu
3- Gladiolus atroviolaceus kıraç süseni
4- Gladiolus attilae kuzgunkılıcı
5- Gladiolus halophilus çorak kılıçotu
6- Gladiolus humilis bodur kılıçotu
7- Gladiolus illyricus osman çiçeği
8- Gladiolus italicus kılıçotu
9- Gladiolus kotschyanus çayır kılıçotu
10- Gladiolus micranthus ince kılıçotu
dağmayasılı yağlıca
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet