Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Akşamyıldızı (Hesperis) L. Sp. Pl., 2: 663 (1753)
Tip tür: Hesperis matronalis L.
Takson adı Türkçe Adı Endemizm
1- Hesperis anatolica ana akşamyıldızı
2- Hesperis armena keşiş yıldızı
3- Hesperis aspera açıkağız
4- Hesperis balansae akşamıtırı
5- Hesperis bicuspidata gecemenekşesi
6- Hesperis boissieriana firenk yıldızı
7- Hesperis bottae yamaç akşamyıldızı
8- Hesperis breviscapa yayla akşamyıldızı
9- Hesperis buschiana çoruh akşamyıldızı
10- Hesperis cilicica gülek akşamyıldızı
11- Hesperis hamzaoglui bey akşamıtırı
12- Hesperis hedgei dost akşamyıldızı
13- Hesperis kitiana hanım akşamyıldızı
14- Hesperis kotschyi koç akşamyıldızı
15- Hesperis kuerschneri alaman yıldızı
16- Hesperis laciniata gecegündüz çiçeği
17- Hesperis macedonica iskender yıldızı
18- Hesperis matronalis akşamyıldızı
   H. matronalis subsp. matronalis akşamyıldızı
   H. matronalis subsp. sintenisii seher yıldızı
19- Hesperis novakii şafak yıldızı
20- Hesperis ozcelikii efe akşamyıldızı
21- Hesperis pendula dingildek
   H. pendula subsp. campicarpa içel dingildeği
   H. pendula subsp. pendula dingildek
22- Hesperis persica köse akşamyıldızı
23- Hesperis pisidica dirmil yıldızı
24- Hesperis podocarpa zarif akşamıtırı
25- Hesperis scabrida seki akşamıtırı
26- Hesperis schischkinii muş akşamyıldızı
27- Hesperis steveniana şimalyıldızı
28- Hesperis syriaca arapıtırı
29- Hesperis thyrsoidea salkım akşamyıldızı
30- Hesperis tristis sarayyıldızı
31- Hesperis turkmendaghensis tataryıldızı
kokulu soğan keçisedefi kâğıthane çiçeği
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet