Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Arısalebi (Ophrys) L. Sp. Pl., 948 (1753)
Takson adı Türkçe Adı Endemizm
1- Ophrys amanensis hatay salebi
   O. amanensis subsp. amanensis hatay salebi
   O. amanensis subsp. antalyensis kazankara
   O. amanensis subsp. iceliensis içel salebi
2- Ophrys apifera arı salebi
3- Ophrys aramaeorum meşe salebi
4- Ophrys argolica beyaz salep
   O. argolica subsp. lesbis beyaz salep
   O. argolica subsp. lucis rodos salebi
5- Ophrys blitopertha kör salep
6- Ophrys bombyliflora bombus salebi
7- Ophrys bornmuelleri ebem salebi
   O. bornmuelleri subsp. bornmuelleri ebem salebi
   O. bornmuelleri subsp. carduchorum öküz salebi
   O. bornmuelleri subsp. ziyaretiana ziyaret salebi
8- Ophrys candica cilalı salep
   O. candica subsp. candica cilalı salep
   O. candica subsp. minoa hörgüç salebi
9- Ophrys cilicica tülekdokuyan
10- Ophrys cinereophila kıbrıs salebi
11- Ophrys climacis kemer salebi
12- Ophrys episcopalis papaz salebi
13- Ophrys ferrum-equinum nallı salep
14- Ophrys fusca kedigözü
   O. fusca subsp. fusca kedigözü
   O. fusca subsp. leucadica yanık kedigözü
   O. fusca subsp. persephonae buğday salebi
15- Ophrys heldreichii alaca salep
   O. heldreichii subsp. calypsus alaca salep
16- Ophrys hittitica eti kazankarası
17- Ophrys holoserica deşdiye salebi
   O. holoserica subsp. heterochila deşdiye salebi
   O. holoserica subsp. toroslaria torosdeşdiyesi
   O. holoserica subsp. vanbruggeniana atnalı salebi
18- Ophrys iricolor alkım salebi
19- Ophrys isaura ablamut
20- Ophrys konyana konya salebi
21- Ophrys kreutzii alçı salebi
22- Ophrys levantina arapkazankarası
   O. levantina subsp. grandiflora kocakazankara
   O. levantina subsp. levantina arapkazankarası
23- Ophrys lutea sarı salep
   O. lutea subsp. minor sarı salep
24- Ophrys lycia likya salebi
25- Ophrys lyciensis çalı salebi
26- Ophrys mammosa kedikulağı
   O. mammosa subsp. leucophthalma akkedikulağı
   O. mammosa subsp. mammosa kedikulağı
   O. mammosa subsp. posteria toros salebi
27- Ophrys oblita yitik salep
28- Ophrys oestrifera sinek salebi
   O. oestrifera subsp. akcakarae akkara salebi
   O. oestrifera subsp. akcaliensis akçalı salebi
   O. oestrifera subsp. bremifera kısahörgüç
   O. oestrifera subsp. hygrophila suluakkara
   O. oestrifera subsp. karadenizensis hırçın salep
   O. oestrifera subsp. minutiflora kale salebi
   O. oestrifera subsp. minutula ada salebi
   O. oestrifera subsp. oestrifera sinek salebi
29- Ophrys omegaifera geyik salebi
   O. omegaifera subsp. israelitica yahudi salebi
   O. omegaifera subsp. omegaifera geyik salebi
30- Ophrys phaseliana faselis salebi
31- Ophrys phrygia yunus salebi
32- Ophrys reinholdii akgöz salebi
   O. reinholdii subsp. antiochiana yoz salep
   O. reinholdii subsp. leucotaenia akablamut
   O. reinholdii subsp. reinholdii akgöz salebi
   O. reinholdii subsp. straussii sidikli salep
33- Ophrys schulzei dağ ablamutu
34- Ophrys speculum ayna salebi
   O. speculum subsp. regis-ferdinandii saka salebi
   O. speculum subsp. speculum ayna salebi
35- Ophrys sphegodes tavşan salebi
   O. sphegodes subsp. catalcana tavşan salebi
   O. sphegodes subsp. caucasica kaf ablamutu
   O. sphegodes subsp. herae umacı salebi
36- Ophrys tenthredinifera böcek salebi
37- Ophrys transhyrcana uslu salep
   O. transhyrcana subsp. mouterdeana hazar salebi
   O. transhyrcana subsp. paphlagonica uslu salep
38- Ophrys tremoris ok salebi
39- Ophrys ulupinara ulupınar salebi
40- Ophrys umbilicata göbekli salep
   O. umbilicata subsp. attica kösegöbekli
   O. umbilicata subsp. bucephala başgöbekli salep
   O. umbilicata subsp. calycadniensis taşgöbekli salep
   O. umbilicata subsp. khuzestanica acem salebi
   O. umbilicata subsp. lapethica kıbrısgöbeklisi
   O. umbilicata subsp. latakiana körpe salep
   O. umbilicata subsp. umbilicata göbekli salep
41- Ophrys urteae saman salebi
42- Ophrys x adelphica aba salebi
43- Ophrys x carica yetim salep
44- Ophrys x inceburunensis inceburun salebi
45- Ophrys x kalteiseniana melez salep
46- Ophrys x kulpensis kulp salebi
47- Ophrys x liceana lice salebi
48- Ophrys x lydia selçuk salebi
49- Ophrys x macrostachys koca salep
50- Ophrys x notabilis derviş salebi
51- Ophrys x perspicua çelebi salebi
52- Ophrys x sivana söke salebi
53- Ophrys x skopelii maçkakazankarası
54- Ophrys x vetula asi salebi
karasütlük kazdağı şebboyu beypazarı geveni keçisedefi
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet