Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Karanfilgiller (Caryophyllaceae) Juss. Gen. Pl.: 299 (1789), [‘Caryophylleae’ olarak]
Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Caryophyllus Mill.
Ağacık
(Corrigiola)
Atyaran
(Herniaria)
Azçöven
(Ankyropetalum)
Boynuzotu
(Cerastium)
Buğdaykaramuğu
(Agrostemma)
Cicibücü
(Loeflingia)
Çölkumotu
(Habrosia)
Çöven
(Gypsophila)
Delicekişniş
(Spergula)
Dördüzotu
(Moenchia)
Ekinebesi
(Vaccaria)
Etyaran
(Paronychia)
Feraceotu
(Petrorhagia)
Gündegüzel
(Thurya)
Hatunotu
(Bufonia)
Havalotu
(Bolanthus)
Hishisiko
(Allochrusa)
İğnekumotu
(Eremogone)
Karanakıl
(Cucubalus)
Karanfil
(Dianthus)
Keleşot
(Moehringia)
Kınavel
(Scleranthus)
Kırkıncıotu
(Polycarpon)
Kumotu
(Arenaria)
Kuşotu
(Stellaria)
Nakıl
(Silene)
Pekpeko
(Phryna)
Remilotu
(Spergularia)
Sabunotu
(Saponaria)
Saginotu
(Sagina)
Şeytanküpesi
(Holosteum)
Sigaça
(Lepyrodiclis)
Takacak
(Acanthophyllum)
Tığotu
(Velezia)
Tıstısotu
(Minuartia)
Vergelotu
(Myosoton)
Zulzula
(Telephium)
tarla taşkeseni kurbağakaşığı çay kantaronu
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet