Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Çuhaçiçeğigiller (Primulaceae) Batsch ex Borkh. Bot. Wörterb. 2: 240 (1797), [‘Primulae‘ olarak]
Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Primula L. (1753)
Çuhaçiçeği
(Primula)
Farekulağı
(Anagallis)
Gılotu
(Samolus)
Işıkotu
(Dionysia)
Kargacıkotu
(Asterolinon)
Kargaotu
(Lysimachia)
Sumenekşesi
(Hottonia)
Sütlüot
(Glaux)
Tavukkursağı
(Androsace)
Yersomunu
(Cyclamen)
dikenli kayagülü kır navruzu kır navruzu
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet