Ara    


Marmara Bölgesi 1a : Istranca Bölümü
1b : Çatalca-Kocaeli Bölümü
1c : Ergene Bölümü
: Güney Marmara Bölümü
Karadeniz Bölgesi 2a : Batı Karadeniz Bölümü
2b : Orta Karadeniz Bölümü
2c : Doğu Karadeniz Bölümü
Ege Bölgesi 3a : Asıl Ege Bölümü
3b : İç Batı Anadolu Bölümü
İç Anadolu Bölgesi 4a : Yukarı Sakarya Bölümü
4b : Orta Kızılırmak Bölümü
4c : Yukarı Kızılırmak Bölümü
: Konya Bölümü
Doğu Anadolu Bölgesi 5a : Yukarı Fırat Bölümü
5b : Erzurum-Kars Bölümü
5c : Yukarı Murat-Van Bölümü
: Hakkari Bölümü
Akdeniz Bölgesi 6a : Antalya Bölümü
6b : Adana Bölümü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 7a : Orta Fırat Bölümü
7b : Dicle Bölümü